ИСФИ и ЦЕРН организират
23-тата международна конференция по
Компютинг във физиката на високите енергии и ядрената физика през 2018 г.

Мисия

Институтът за съвременни физически изследвания провежда, промотира и управлява оригинални интердисциплинарни изследвания в областта на физиката и на други естествени науки чрез използването на знанията и уменията на своите членове и сътрудници. Част от постигнатите резултати целят да повлияят на развитието на обществото посредством обучение, публикации и трансфер на знания.

Последни Публикации

Scale-Invariant Dynamics of Galaxies, MOND, Dark Matter, and the Dwarf Spheroidals

Andre Maeder, Vesselin G.Gueorguiev, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, December 2019

Riemann-Hilbert problem, integrability and reductions

Vladimir S. Gerdjikov, Rossen I. Ivanov and Aleksander A. Stefanov, Journal of Geometric Mechanics, June 2019, 11(2): 167-185.

On the Integrability of Ablowitz-Ladik models with local and nonlocal reductions

Vladimir S. Gerdjikov, Journal of Physics: Conference Series, Volume 1205, conference 1

The growth of the density fluctuations in the scale-invariant vacuum theory

Andre Maeder, Vesselin G.Gueorguiev, Physics of the Dark Universe, Volume 25, September 2019

High harmonic generation from bulk diamond driven by intense femtosecond laser pulse

Tzveta Apostolova, Boyan Obreshkov, Diam. Rel. Mat, 82, 165, (2018)

O(100 MeV) All-Sky Maps and Search for Point-Like Dark Matter Sources

V. Kozhuharov, G. Vankova-Kirilova, S. Lalkovski, V. Bozhilov, M. Vazharova, Bulg. J. Phys. 45 (2018) 76–80

On Integrable Wave Interactions and Lax pairs on symmetric spaces

Vladimir Gerdjikov, Rossen Ivanov and Georgi Grahovski, Wave Motion 71 53–70 (2017)

N-soliton interactions: Effects of linear and nonlinear gain and loss

R. Carretero-González, V. S. Gerdjikov, and M. D. Todorov, AIP Conference Proceedings 1895, 040001 (2017)

Kulish–Sklyanin-type models: Integrability and reductions

V. S. Gerdjikov, Theoretical and Mathematical Physics, August 2017, Volume 192, Issue 2, pp 1097–1114

On the volatility of nihonium (Nh, Z = 113)

Nikolay V. Aksenov, Patrick Steinegger, Farid Sh. Abdullin, Yury V. Albin, Gospodin A. Bozhikov,…, The European Physical Journal A, 2017, 53:158.

The Interacting Quasiparticle–Phonon Picture and Odd–Even Nuclei. Overview and Perspectives.

S. Mishev, V. V. Voronov, Physics of Atomic Nuclei, 2016, Vol. 79, No. 6, pp. 851–857.

Ultrafast photoionization and excitation of surface-plasmon-polaritons on diamond surfaces

Tzveta Apostolova, B. D. Obreshkov, A.A. Ionin, S.I. Kudryashov, S.V. Makarov, N.N. Mel’nik, A.A. Rudenko(2017)

New Examples of Z2-symmetric Spinor Models in Two Dimensions

Vladimir S. Gerdjikov , AIP Conf. Proc. 1796 (2016)

Adiabatic interactions of Manakov solitons—Effects of cross-modulation

V.S. Gerdjikov , M.D. Todorov, A.V. Kyuldjiev, Wave Motion (2016)

Interaction of elemental mercury with selenium surfaces: model experiments for investigations of superheavy elements copernicium and flerovium

N. M. Chiera, N. V. Aksenov, Y. V. Albin, G. A. Bozhikov , …, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2016)

On integrable wave interactions and Lax pairs on symmetric spaces

Vladimir S. Gerdjikov, Georgi G. Grahovski, Rossen I. Ivanov

Investigating the pygmy dipole resonance using beta decay

M. Scheck, S. Mishev, V. Yu. Ponomarev, …, Phys. Rev. Lett. 116, 132501

Photoionization of monocrystalline CVD diamond irradiated with ultrashort intense laser pulse

Stefano Lagomarsino, … , Tzveta Apostolova, …, Phys. Rev. B 93, 085128

Институт за Съвременни Физически Изследвания

logo_transparent Институтът за съвременни физически изследвания (ИСФИ) е изследователски център по физика и други природни науки. ИСФИ е независима научна организация, която постига целите си в партньорство с други изследователски центрове, както и създава и реализира образователни програми в самостоятелно или съвместно с български университети. Развитието в науката често пъти се дължи на свързването на идеи от различни специализирани области. Поради това ИСФИ провежда интердисциплинарни изследвания, които черпят идеи от физиката, химията и компютърната наука. Получените резултати от някои разработки в областите на изчислителната физика, лазерната и ядерената физика, могат да се използват за създаването на прототипи на практически устройства в сътрудничество с технологични фирми.