News & Events

The chemical elements 150 years after the formulation of the periodic law

ЛЕКТОР: Д-р Господин Божиков /ОИЯИ-Дубна и ИСФИ/ ВРЕМЕ: 13.05.2019, 18:00 МЯСТО: НБУ, зала 305 II В най-новата си история таблицата на химичните елементи се запълва с елементи, синтезирани по изкуствен път чрез използване на ускорители на тежки йони. В доклада се дава...

read more

Quantum Computing. History and Prospects.

Dr. Vesselin Gueorguiev
17.01.2019 /THURSDAY/ 18:00
NEW BULGARIAN UNIVERSITY
– а brief review of the history of computing and physics and how are they intertwined to lead to the idea of Quantum Computing

read more