Александър Христов
alexander.hristov@iaps.institute

28.05.2021 г. (петък), 16:30 ч.

https://meet.iaps.institute/popular-science

Представят се нови видове електрически машини (двигатели и генератори), разработени чрез подобряване на едни от най-разпространените електрически двигатели – четковите постояннотокови и асинхронните. Към статора и ротора на традиционните електрически машини е добавена нова подвижна част, благодарение на която се подобрява управлението на генерираното от машината магнитно поле и се елиминират някои от източниците на загуби. Като резултат се получават електрически двигатели с повишен коефициент на полезно действие и увеличена мощност.

Докладът се осъществява с помощта на Quanterall.

Share This