семинар на ИСФИ - въведение в астрофотографията

Време: 26 ноември 2021, петък, 16:30

Лектор: Никола Антонов

Видеосреща: https://meet.iaps.institute/popular-science (видеоплатформата ще е достъпна 1 час преди началото на срещата). Срещата ще се излъчва пряко и на YouTube канала на ИСФИ.


Лекцията ще бъде фокусирана върху процеса на събиране и обработка на астрофотографския материал – планети и „дълбоко небе“. Ще бъдат разгледани методите за калибриране и изчистването на различните видове „шум“ в събраните кадри; как се прави автоматичното водене или как да спрем земята да се върти; с какъв софтуер снимаме и при какви настройки – експозиция, gain, offset. Следващата фаза е от суровия материал да получим финално изображение. С примери от практиката ще се запознаем с основните стъпки в последващата обработка (post-processing) като наслагване (stacking), изчистване на фона, фотометрично калибриране на цвета и histogram stretching, като ще се наблегне на използването на софтуер с отворен код.

Дискусионни въпроси: Къде е границата и как да не прекаляваме? Как да вложим нашата гледна точка в получения резултат?

Докладът е в рамките на поредицата от популярни лекции на ИСФИ и се провежда с помощта на Квантерал.

Share This