семинар на ИСФИ - въведение в астрофотографията

Време: 29 октомври 2021, петък, 16:30

Лектор: Никола Антонов

Видеосреща: https://meet.iaps.institute/popular-science (видеоплатформата ще е достъпна 1 час преди началото на срещата). Срещата ще се излъчва пряко и на YouTube канала на ИСФИ.


Теми в доклада:

  • Видове астрофотография;
  • Видеоастрономия и астрофотография;
  • Общ преглед на типичната астрофотографска конфигурация: телескопи, камери, монтировки;
  • Кога и в какви случаи избираме един или друг инструмент? Предимства и недостатъци. Софтуер. Различни подходи според вида на заснемания обект;
  • „Дълбоко небе“ и планетарна фотография.

Дискусионни въпроси: Защо снимаме? Може ли астрофотографията да има научна важност?

Share This