Лектор: Д-р Веселин Георгиев

ДАТА: 17.01.2019 /ЧЕТВЪРТЪК/ 18:00

МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, УНИВЕРСИТЕТСКИ ТЕАТЪР

Основната цел на доклада е да предостави кратък обзор на съвременното състояние на индустрията с квантови компютри. Докладът ще застъпи накратко историята на компютрите, физиката и как те се преплитат, за да доведат до идеята за Quantum Computing (QC) и развитието на QC като клон на информатиката. Ще бъдат обсъдени основните квантови концепции, свързани с квантовите компютри и техните приложения. Ще бъде направен кратък преглед на днешното състояние на хардуерните и софтуерните ресурси и ще бъдат посочени нерешените проблеми, както и някои бъдещи посоки за развитие.

Д-р Веселин Г. Георгиев защитава докторска дисертация през 2002 в Луизианаският Щатски Университет (LSU), Батон Руже, Луизиана, САЩ; през 2004 отива в CSIC, Мадрид, Испания като НАТО – научен изследовател; от 2004 до 2007 е научен изследовател в LLNL, Ливърмор, Калифорния, САЩ. Има над 50 статии като три са публикации в Physical Review Letters, има повече от десет научни статии с над десет цитати всяка, общият брои цитати надхвърля 500 в научната литература. Преподавал е физика и астрономия в UC Merced и CSU Stanislaus в Калифорния, САЩ и SCUPI в Чънгду, Китай. В момента е асоцииран член на Института за Съвременни Физически Изследвания я София, България и изследовател към Ronin Institute, Ню Джърси, САЩ.

Share This