Веселин Георгиев

09.04.2021 г. (петък), 20:00 ч.

https://fresnostate.zoom.us/j/5233106532

Проблемът за космологичната константа ще бъде разгледан в рамките на квантовата космология. Ще обърнем внимание на работите по темата като започнем от Айнщайн и Де Ситер, през Хъбъл, Хокинг и Вайнберг и накрая до Перлмутер и Рийс. След това ще разкажем за метода на квантовата космология и ансамбъла от вселени, в който всяка вселена е решение на уравненията на Айнщайн. Преполагайки, че всяко такова решение има характерен размер а, който може да се използва като интеграционна променлива в статистическата (partition) функция, ще дадем оценка на средния характеристичен размер на този ансамбъл.

Докладът е в програмата на семинара „Функционален анализ, математична физика и динамични системи“ в рамките на съвместния американо-украински виртуален колоквиум (https://www.fresnostate.edu/csm/math/colloquia-seminars/famp.html). 

Share This