ЛЕКТОР: Ана-Мария Пауна, Университет на Крайова

ВРЕМЕ: 27.08.2018 /ПОНЕДЕЛНИК/ 17:00

МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, зала 304, корпус Ii

Разгледани са нелинейни частни диференциални уравнения, които се срещат в различни области на математиката, физиката, химията и биологията. Предложен е метод за редуциране на изходните уравнения до уравнения, описващи съответните потоци. Налагаме условието за решение от тип бягаща вълна $\xi=x+\lambda t$, $u(x,t) = U(\xi)$, при което частното дифернциално уравнение се свежда до обикновено диференциално уравнение (ОДУ). Така полученото ОДУ допуска специални решения. Този метод е приложен за следните уравнения: на Бенджамин-Бона-Махони, на Бусинеск, на Цицейка и на Уайтман-Брауер-Кауп.  За тях са построени решения във вида на бягащи вълни. Предимство на представения метод е в неговата простота, съгласуваност и естественост.

Share This