Лектор: Златин Станимиров
26.11.2020 г. (четвърък) 18:15 ч.
Meeting ID
Phone Numbers(‪BG‬) ‪+359 2 907 4849‬ PIN: ‪452 034 234#‬
Анотация:

Възможно ли е да се автоматизира следенето на общественото мнение по актуални тематики, използвайки социални мрежи?

Съвременните решения за откриване на знания в текст дават висока точност, но изискват значителен изчислителен ресурс както за обучение, така и за вграждане в софтуер. Линейните модели дават по-малка точност отколкото моделите с дълбоко обучение, но се нуждаят от драстично по-малко време и ресурси за обучение и вграждане.

На семинара ще се разгледа имплементация на мрежово приложение, което използва линейни и дълбоки модели с реални данни от Twitter.
Ще се разгледа сравнение между ресурсите, производителността и точността на различни модели.

Съдържание на доклада:

  • Предварителна обработка на данните;
  • Линейни модели и репрезентации – Logistic Regression, Support Vector Machine, Bag of Words, TfIdf, Doc2Vec;
  • Дълбоко обучение – BERT чрез ktrain и HuggingFace;
  • Използване на приложния интерфейс за програмиране на Twitter за вземане на реални данни;
  • Вграждане на линейни и нелинейни модели в интернет приложения;
  • Визуализиране на резултатите от класификацията.

Тази лекция се провежда в рамките на семинара „Машинно обучение“ на ИСФИ.

Share This