Час и място:
21.02.2020 г., 18:00; НБУ, зала 205, корпус 1

Лектор:
д-р Богдан Г. Димитров – Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Институт за Съвременни Физически Изследвания (ИСФИ) при НБУ

Лекцията представлява елементарен увод в основните физически принципи на  т.н. глобални системи за позициониране (GPS), която понастоящем има много практически приложения в много области на нашия живот – навигация на космически кораби в околоземното пространство, позициониране на наземни и въздушни транспортни средства и много други. Същевременно обаче, за широката публика остава неизвестен факта, че фундаменталните принципи на функциониране на GPS са свързани в най-голяма степен със Специалната Теория на Относителността (СТО), а също и с Общата Теория на Относителността (ОТО), създадени от Алберт Айнщайн още в началото на 20 век. Тези важни приложения на СТО и ОТО се разработват от сравнително неотдавна – от 2003 г. насам.

Материалът в лекцията ще бъде достъпна за широк кръг от студенти, докторанти и специалисти от нематематически и нефизически специалности. 

Д-р Богдан Г. Димитров е защитил дисертационния си труд по теоретична физика в университет в град Москва,   като е работил дълги години в Обединения Институт за Ядрени Изследвания (ОИЯИ) в град Дубна, Руска Федерация. Научните му интереси са в областта на Общата Теория на Относителност и приложение на математически подходи в ОТО, а също и в новите приложни области на ОТО: Глобална система за позициониране (GPS), релативистка астрометрия и геодезия, релативистки отправни системи, които са теоретичната основа на изследванията на разпространението на светлинни и радио сигнали от далечни космически обекти. Тези изследвания са свързани с  бъдещи астрофизични проекти като GAIA, LISA (Laser Interferometer Space Antenna)  и др.

В частност, разработен от него нов подход е свързан с приложението на методите на алгебричната геометрия в теория на гравитацията, а също така и нов подход за  междуспътникови комуникации между движещи се спътници с отчитане на ефектите на ОТО, основан на новата концепция за оптимално „верижно“ предаване на сигнали между спътници от различни спътникови конфигурации (GPS – американска спътникова система, GLONASS – руска спътникова система, Galileo – европейска спътникова система, BeiDou – китайска спътникова система). 

Share This