ЛЕКТОР: Д-р Стоян Мишев /НБУ и ИСФИ/

ВРЕМЕ: 07.06.2019 11:20

МЯСТО: НБУ, зала 607, корпус II

Абстракт. Високата плътност на атомните ядра в централните части на тежки звезди в етапа преди тяхното взривяване, води до увеличаване на скоростта на различните реакции, които протичат в тези области. В лекцията се посочват както добре познатите следствия от нуклонните корелации за еволюцията на вътрешните части на тежки звезди, така и на все още неизследвани такива.

Д-р Стоян Мишев е член на изследователския център „Институт за съвременни физически изследвания“ и преподавател в департамент „Информатика“ на НБУ. Той е с приноси към методите за намиране на приближени решения на задачата за много тела в квантовата механика и техните приложения за описание на атомното ядро. Oсобена важност имат тези корелационни ефекти, които влияят на еволюцията за компактните астрофизични обекти. Той прилага и подобрява софтуерни архитектури за решаване на задачи с използването на високопроизводителни изчислителни платформи.

 

Share This