1-3 ноември 2019 г.

Национална астрономическа обсерватория „Рожен“

Лектори:
Антония Вълчева, СУ „Св. Климент Охридски“
Богдан Димитров, ИСФИ и ИЯИЯЕ-БАН
Веселин Георгиев, ИСФИ и Ронин Институт
Венелин Кожухаров, СУ „Св. Климент Охридски“ и ИСФИ
Никола Петров, НАО Рожен
Радослав Гинин, ТрУ

В трето издание на семинара за студенти „Астрофизика и астрономия“ 1-3 ноември 2019 г. централна тема е тъмната материя, която ще бъде застъпена в две от лекциите общо шесте лекции в програмата. Освен лекционната ще има и наблюдателна части.

Уеб сайтът на събитието е на адрес https://indico.iaps.institute/e/rozhen-2019-11 .

Проектът се реализира с подкрепата на фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование на НБУ, департамент „Информатика“ на НБУ, Института за съвременни физически изследвания, фирмите „Pollenity“, „Винпром Карнобат“, „Quanterall“ и „АБВ Софт“.

Share This