nbuСключвайки споразумение с Нов български университет (НБУ), Институтът за Съвременни Физически Изследвания (ИСФИ) подкрепя и допълва усилията на НБУ да разнообрази и да повиши специализацията на образователните и изследвателски програми на университета в областта на физиката и други естествени науки. Инфраструктурата и креативната атмосфера на НБУ спомагат ИСФИ да развива своите изследвания, както и да обучава следващо поколение от физици в бакалавърски, магистърски и докторски програми, които отговарят на съвременните тенденции във физиката.

Share This