Лектор: инж. Александър Христов

19.03.2021 г. (петък) 15:00 ч.

https://meet.iaps.institute/popular-science

Анотация:

Каква е целта на изследванията на експериментите на Големия адронен колайдер?
Структура на експеримента ATLAS и какви параметри се измерват.
Какви са интересните за физиците събития и как се различават?
Първичната селекция на събитията – Trigger Level 1. Допълнително филтриране на събитията.
Какво са метаданни и защо се записват заедно с първичните данни.
Съхранение на данните и офлайн анализ.
Предизвикателства и жизнен цикъл на експериментите.

Share This