Institute for Advanced Physical Studies

21 Montevideo Street

Sofia 1618, Bulgaria

 

11 + 8 =

Пощенски адрес

 

Институт за съвременни физически изследвания

България, София 1618, ул „Монтевидео“ 21

Кабинет 217, Корпус 2

Тел. +359 2 8110 217