2 + 13 =

Пощенски адрес

 

Институт за съвременни физически изследвания

България, София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 111

Тел. +359 2 408 7431