ЛЕКТОР: Проф. Ерик Сюро, Университет Пол Сабатие, Тулуза, Франция

ВРЕМЕ: 24.04.2017 /ПОНЕДЕЛНИК/ 18:00

МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЛА 607, КОРПУС 2

АБСТРАКТ: Погледът на опитен физик-теорeтик за механизмите на облъчване на молекулите и нано-материалите с лазерно лъчение и приложенията на тези изследвания в биологията и медицината

Ерик Сюро е професор в Лабораторията по теоретична физика, Университет Пол Сабатие, Тулуза, Франция. Изследователската му дейност е фокусирана върху динамиката на сложни системи и по-специално на крайни фермионни системи – ядра и клъстери. След аспирантурата си, посветена на плътната материя в супернови, той се занимава с термодинамика на атомни ядра и динамика на ядрени сблъсъци. След това оглавява изследователска програма за динамика на метални клъстери в силни полета и по-точно при облъчване с лазерно лъчение. Силен интерес има към методите описващи много тела, основани на квантови и полукласични кинетични теории и техните стохастични разширения. Разработените методи обясняват експериментални резултати, получени в тази област на изследване.

Професор Сюро е член на Европейската Академия на науките от 2003 година, член на Американското физическо дружество от 2015 година, както и носител на Беселовата награда на Фондацията „Александър фон Хумболт”.

Share This