Институтът за съвременни физически изследвания инициира магистърска програма Извличане на знания и технологии за големи данни в рамките на сътрудничество с Нов български университет. В програмата за випуск 2019/2020 курсове ще водят трима члена на ИСФИ. Главните теми на програмата са в следните направления:

– машинно обучение и статистически анализ на данни;
– анализ на изображения и звук;
– облачни технологии;
– семантичен анализ на текст;
– високопроизводителни изчисления на многопроцесорни архитектури;
– визуализиране на данни.

Повечето практически задачи, които се решават в тренинговите курсове, са формулирани от експерти по различните направления, работещи в сътрудничащи на програмата организации

Тематиката на магистърската програма е насочена към студенти с много добра подготовка и висока мотивация. Компетентностите, които ще придобият в резултат на обучението, са с много голямо търсене от най-иноваторските IT организации.

Share This