BDS_LogoСтандартизирането в научните измервания прокарва пътя към дизайна и създаването на устройства за практически приложния. С цел да ускори този процес, ИСФИ започна участието си в Българския Институт по Стандартизация (БИС). За важността на стандартите в естествените науки може да бъде приведен като пример стандарта EN ISO 80000-10:2013, който дефинира мерните единици в атомната и ядрената физика, като по този начин дава възможност да се извършват измервания на субатомни обекти.

ИСФИ подкрепя обсъждания между експерти, желаещи да участват в комисии на БИС и ISO. Заинтересoваните страни могат да се обърнат към ИСФИ използвайки стандартната форма за контакти.

Share This