Лектор: Силвио Шортино, Университет на Флоренция

ВРЕМЕ: 08.11.2018 /ЧЕТВЪРТЪК/ 18:00

Място: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЛА 617, КОРПУС 2

В лекцията ще бъде разказано за създаването на тримерни графитни електроди в синтетичен диамант посредством облъчване с фемтосекундни лазерни импулси. Ще бъде обяснено защо диамантените детектори с тримерна архитектура са най-бързите и най-радиационно устойчивите устройства изобретени някога и защо те отговарят най-добре на експерименталните изисквания на физиката на високи енергии в ЦЕРН.

На лекцията ще бъде обяснено и приложението на синтетичния диамант като най-близък до човешките тъкани, в радиационната дозиметрия и радиотерапията и ще бъдат показани предварителни резултати от използването на триизмерни диамантени сензори в тази област от медицината.

 

От 1999 г. професор Силвио Шортино работи в катедрата по физика на Университета във Флоренция. Неговата изследователска дейност се провежда в Италианския Национален Институт по Ядрена Физика и в сътрудничество с международни колаборации за синтезиране и характеризиране на изкуствен диамант за изработването на радиационни детектори, фотонни устройства и дозиметрия.

Share This