Лектор: Jean Claude Kieffer, Institut national de la recherche scientifique /CANADA/

07.03.2017 /Вторник/, 18:00, Нов Български Университет, зала 405, корпус I

Абстракт: Моят доклад е разделен на две части. От една страна, ще представя обзор на усилията на моята група в областта на силните полета  (до 1023 W/cm2) с ултрабърза лазерна система (наречена SPACE с мощност 600TW ) в INRS-Quebec. Ще обсъдя нашата финансирана програма за разработване на широколентова система, основана на рентгеновите източници LWFA за фотографиране на растения, което е инициатива на Canadian Global Institute on Food Security (GIFS). Тази програма, която е първа по рода си в света, цели да уточни кои характеристики на околната среда влияят на конкретни фенотипове на растенията. Ще покажа многообещаващите предимства на LWFA бетатрона за използване в селското стопанство. От друга страна, ще разкажа, като съветник по Наука и Технологии за лазери и оптика на комисия към Президента на района Aquitaine (Франция), за усилията по създаване на голяма лазерна инфраструкура PETAL (PETawatt Aquitaine Laser) и отварянето й за научни изследвания в областта на взаимодействието на лазерното лъчение с веществото.

Jean Claude Kieffer е професор в Националнен Институт за Научни Изследвания (НИНИ) , Канада от 1990 година като преди това е бил директор на центърът по Енергия, Материали и Телекомуникации към същия институт в периода 2001 – 2006 година. Той е председател на Изледователската Комисия на Канада по Свръхбърза фотоника и член на борда на Канадския Синхротрон – (CLS). Участва в Северно Американски и Европейски научно консултативни панели, съветник е на президента на съвета на област Аквитания (Франция) по лазери и оптика и е вицепрезидент на борда на Аквитанската област за технологичен трансфер, чиято цел е да изведе изследванията в областта на лазерите и оптиката от лабораторията към пазара.

Share This