Астрономия и астрофизика

Астрономия и астрофизикa

ДАТА: 8-9 декември 2018 г.

МЯСТО: НАО Рожен

Въпросите за произхода и развитието на Вселената са вълнували човечеството във всички времена и са подтикнали създаването на цели философски и научни школи, оформили днешното състояние на познанието ни за материалния свят. Изнесеният семинар се състои от лекционна и наблюдателна части. Лекциите са на следните теми: инфлационна космология и създаване на елементарните частици, методи за наблюдение на променливи звезди и астробиология. Наблюденията ще се проведат на големия телескоп на НАО Рожен.

Лектори:
Никола Петров, НАО Рожен
Радина Николова, СУ „Св. Климент Охридски“
Стоян Мишев, ИСФИ+НБУ

Проектът се реализира с подкрепата на фонд „Учебни програми“ на Факултета за базово образование на НБУ, Института за съвременни физически изследвания, фирма „Квантерал“.

Share This