ЛЕКТОР: Проф. Владимир Герджиков, Институт за съвременни физически изследвания

ВРЕМЕ: 15.06.2017 /ЧЕТВЪРТЪК/ 18:00

МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЛА 405, КОРПУС 2

Накратко ще бъде разказана историята за това как са открити солитоните и как по-нататък са били осъзнати и задълбочени знанията за тези изключителни нелинейни вълни. Как тези знания са ускорили по-нататъшното развитие на физиката и математиката.

Проф. Владимир Герджиков е световноизвестен учен в областта на теорията на солитоните, алгебрите на Ли и интегрируемите системи. Той има повече от 200 публикации, в които той има основен принос, включително монографията V. S. Gerdjikov, G. Vilasi, A. B. Yanovski. Integrable Hamiltonian Hierarchies. Spectral and Geometric Methods Lecture Notes in Physics 748, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Share This