ЧЛЕНОВЕ

Стоян Мишев

Директор, Институт за съвременни физически изследвания

Александър Христов

Васил Василев

Венелин Кожухаров

Веселин Георгиев

Владимир Герджиков

Господин Божиков

Петър Христов

Физика на тежките йони, Алгоритми и машинно обучение