Новини и Събития

Ролята на нуклонните корелации в атомните ядра при взрива на масивни звезди

Ролята на нуклонните корелации в атомните ядра при взрива на масивни звезди

Високата плътност на атомните ядра в централните части на тежки звезди в етапа преди тяхното взривяване, води до увеличаване на скоростта на различните реакции, които протичат при тях.
повече информация
Нови оценки на космологичната константа в рамките на квантовата космология

Нови оценки на космологичната константа в рамките на квантовата космология

Лектор: Д-р Веселин Георгиев Място и време: Нов български университет, 21.12.2018 /петък/ 17:00, зала 405, корпус I Абстракт: Предложена е нова перспектива към проблема за космологичната константа в рамките на квантовата космология. Предлага се всеки член на ансамбъла...

повече информация
Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия 2018“

Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия 2018“

ДАТА: 8-9 декември 2018 г. МЯСТО: НАО Рожен Въпросите за произхода и развитието на Вселената са вълнували човечеството във всички времена и са подтикнали създаването на цели философски и научни школи, оформили днешното състояние на познанието ни за материалния свят....

повече информация
Метод на редукциите за намиране на бягащи вълни

Метод на редукциите за намиране на бягащи вълни

ЛЕКТОР: Ана-Мария Пауна, Университет на Крайова ВРЕМЕ: 27.08.2018 /ПОНЕДЕЛНИК/ 17:00 МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, зала 304, корпус Ii Разгледани са нелинейни частни диференциални уравнения, които се срещат в различни области на математиката, физиката, химията и...

повече информация
Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

02.05.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 07.06.2018 г., в 20:30 часа в София, ул....

повече информация
Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

Заседание на Общото Събрание 01.03.2018

29.01.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 01.03.2018 г., в 20:30 часа в София, ул....

повече информация
Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

Заседание на общото събрание 23.02.2018

17.01.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 23.02.2018 г., в 19:30 часа в София, ул....

повече информация