Новини и Събития

Астрофотографията в действие

Астрофотографията в действие

Време: 26 ноември 2021, петък, 16:30 Лектор: Никола Антонов Видеосреща: https://meet.iaps.institute/popular-science (видеоплатформата ще е достъпна 1 час преди началото на срещата). Срещата ще се излъчва пряко и на YouTube канала на ИСФИ. Лекцията ще бъде...

повече информация
Въведение в астрофотографията

Въведение в астрофотографията

Видове астрофотография;
Видеоастрономия и астрофотография;
Общ преглед на типичната астрофотографска конфигурация: телескопи, камери, монтировки;
Кога и в какви случаи избираме един или друг инструмент? Предимства и недостатъци. Софтуер. Различни подходи според вида на заснемания обект;

повече информация
Бейсови методи в машинното обучение

Бейсови методи в машинното обучение

Видеозапис, Notebook Лъчезар Петров 16.04.2021 г. (петък), 19:00 https://meet.iaps.institute/machine-learning В доклада ще бъде разгледано приложението на теоремата на Бейс в процеса на машинното обучение. Бейсовите методи ни позволяват да прибавим предварително...

повече информация
Космологичната константа в квантовата космология

Космологичната константа в квантовата космология

Веселин Георгиев 09.04.2021 г. (петък), 20:00 ч. https://fresnostate.zoom.us/j/5233106532 Проблемът за космологичната константа ще бъде разгледан в рамките на квантовата космология. Ще обърнем внимание на работите по темата като започнем от Айнщайн и Де Ситер,...

повече информация
Солитонни вълни

Солитонни вълни

02.04.2021 г. (петък), 17:00 ч. проф. Владимир Герджиков Адрес: https://meet.iaps.institute/popular-science (активен 1 час преди доклада). Срещата ще се излъчва пряко на YouTube канала на ИСФИ. Видеозапис Ще бъде разказана накратко историята на откриването на...

повече информация
Въведение в заснемането на астрономически обекти. Част 2.

Въведение в заснемането на астрономически обекти. Част 2.

https://youtu.be/Eb6amhTrHxg  26.03.2021 г. (петък), 16:00 ч. https://meet.iaps.institute/popular-science Във втората част от поредицата „Въведение в заснемането на астрономически обекти“, Никола Антонов ще представи своя практически опит при наблюдения на...

повече информация
Филтриране и съхраняване на петабайтови данни

Филтриране и съхраняване на петабайтови данни

Лектор: инж. Александър Христов 19.03.2021 г. (петък) 15:00 ч. https://meet.iaps.institute/popular-science Анотация: Каква е целта на изследванията на експериментите на Големия адронен колайдер?Структура на експеримента ATLAS и какви параметри се измерват.Какви са...

повече информация

  Видеозапис ipynb Избор на модел. Кръстосано валидиране и оптимизиране на хиперпараметри Лектор: Лъчезар Петров 12.03.2021 г. (петък), 19:40 https://meet.iaps.institute/machine-learning В доклада ще бъдат разгледани практики за прилагане на кръстосана валидация...

повече информация
Покана за свикване на Общо събрание на ИСФИ

Покана за свикване на Общо събрание на ИСФИ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Институт за съвременни физически изследвания“ (ИСФИ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание (ОС) на сдружението на 16.12.2020 г. (сряда) в 20:00 ч.

повече информация
Приложна обща теория на относителността: физически принципи на глобалната система за позициониране (GPS)

Приложна обща теория на относителността: физически принципи на глобалната система за позициониране (GPS)

Лекцията представлява елементарен увод в основните физически принципи на т.н. глобални системи за позициониране (GPS), която понастоящем има много практически приложения в много области на нашия живот – навигация на космически кораби в околоземното пространство, позициониране на наземни и въздушни транспортни средства и много други.

повече информация

ПОКАНА за участие в избор

ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯУПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПОКАНА Институтът за съвременни физически изследвания отправя покана за участие в избор на ръководител на Изследователски център „Институт за съвременни физически изследвания“ към НБУ ( ИЦ ИСФИ-НБУ ) . На...

повече информация
Магистърска програма „Извличане на знания и технологии за големи данни“

Магистърска програма „Извличане на знания и технологии за големи данни“

Институтът за съвременни физически изследвания инициира магистърска програма Извличане на знания и технологии за големи данни в рамките на сътрудничество с Нов български университет. В програмата за випуск 2019/2020 курсове ще водят трима члена на ИСФИ. Главните теми...

повече информация
Ролята на нуклонните корелации в атомните ядра при взрива на масивни звезди

Ролята на нуклонните корелации в атомните ядра при взрива на масивни звезди

Високата плътност на атомните ядра в централните части на тежки звезди в етапа преди тяхното взривяване, води до увеличаване на скоростта на различните реакции, които протичат при тях.

повече информация
Нови оценки на космологичната константа в рамките на квантовата космология

Нови оценки на космологичната константа в рамките на квантовата космология

Лектор: Д-р Веселин Георгиев Място и време: Нов български университет, 21.12.2018 /петък/ 17:00, зала 405, корпус I Абстракт: Предложена е нова перспектива към проблема за космологичната константа в рамките на квантовата космология. Предлага се всеки член на ансамбъла...

повече информация
Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия 2018“

Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия 2018“

ДАТА: 8-9 декември 2018 г. МЯСТО: НАО Рожен Въпросите за произхода и развитието на Вселената са вълнували човечеството във всички времена и са подтикнали създаването на цели философски и научни школи, оформили днешното състояние на познанието ни за материалния свят....

повече информация
Метод на редукциите за намиране на бягащи вълни

Метод на редукциите за намиране на бягащи вълни

ЛЕКТОР: Ана-Мария Пауна, Университет на Крайова ВРЕМЕ: 27.08.2018 /ПОНЕДЕЛНИК/ 17:00 МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, зала 304, корпус Ii Разгледани са нелинейни частни диференциални уравнения, които се срещат в различни области на математиката, физиката, химията и...

повече информация
Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

02.05.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 07.06.2018 г., в 20:30 часа в София, ул....

повече информация
Заседание на Общото Събрание 01.03.2018

Заседание на Общото Събрание 01.03.2018

29.01.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 01.03.2018 г., в 20:30 часа в София, ул....

повече информация
Заседание на общото събрание 23.02.2018

Заседание на общото събрание 23.02.2018

17.01.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 23.02.2018 г., в 19:30 часа в София, ул....

повече информация
Лекция „Солитоните: зараждане, развитие, перспективи.“

Лекция „Солитоните: зараждане, развитие, перспективи.“

Лектор: Проф. Владимир Герджиков
Накратко ще бъде разказана историята за това как са открити солитоните и как по-нататък са били осъзнати и задълбочени знанията за тези изключителни нелинейни вълни.

повече информация
Заседание на общото събрание

Заседание на общото събрание

02.08.2016 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 14.09.2016 г., в 14.00 часа в София, ул....

повече информация
ИСФИ започна дългосрочно сътрудничество с Нов Български Университет

ИСФИ започна дългосрочно сътрудничество с Нов Български Университет

Сключвайки споразумение с НБУ, ИСФИ подкрепя и допълва усилията на НБУ да разнообрази и да повиши специализацията на образователните и изследвателски програми на университета в областта на физиката.

повече информация