Новини и Събития

Метод на редукциите за намиране на бягащи вълни

ЛЕКТОР: Ана-Мария Пауна, Университет на Крайова ВРЕМЕ: 27.08.2018 /ПОНЕДЕЛНИК/ 17:00 МЯСТО: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, зала 304, корпус Ii Разгледани са нелинейни частни диференциални уравнения, които се срещат в различни области на математиката, физиката, химията и...

повече информация

Заседание на Общото Събрание 07.06.2018

02.05.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 07.06.2018 г., в 20:30 часа в София, ул....

повече информация

Заседание на Общото Събрание 01.03.2018

29.01.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 01.03.2018 г., в 20:30 часа в София, ул....

повече информация

Заседание на общото събрание 23.02.2018

17.01.2018 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 23.02.2018 г., в 19:30 часа в София, ул....

повече информация

Лекция „Солитоните: зараждане, развитие, перспективи.“

Лектор: Проф. Владимир Герджиков
Накратко ще бъде разказана историята за това как са открити солитоните и как по-нататък са били осъзнати и задълбочени знанията за тези изключителни нелинейни вълни.

повече информация

Заседание на общото събрание

02.08.2016 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 14.09.2016 г., в 14.00 часа в София, ул....

повече информация