Новини и Събития

Лекция „Солитоните: зараждане, развитие, перспективи.“

Лектор: Проф. Владимир Герджиков
Накратко ще бъде разказана историята за това как са открити солитоните и как по-нататък са били осъзнати и задълбочени знанията за тези изключителни нелинейни вълни.

повече информация

Заседание на общото събрание

02.08.2016 г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „ИНСТИТУТ ЗА СЪВРЕМЕННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 39, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 14.09.2016 г., в 14.00 часа в София, ул....

повече информация

ИСФИ започна дългосрочно сътрудничество с Нов Български Университет

Сключвайки споразумение с НБУ, ИСФИ подкрепя и допълва усилията на НБУ да разнообрази и да повиши специализацията на образователните и изследвателски програми на университета в областта на физиката.

повече информация